O8jqtzlfv7y0sfvbsqog
Linh

Anh 101

Vietnamese English
| Updated over 2 years ago
1
Favourites
Clone 1
Clones
chào bạnHello
Tạm biệtGoodbye
Hẹn gặp lạiSee you later
Chào buổi sángGood morning
Chào buổi trưaGood afternoon
Chúc ngủ ngonGood night
Hẹn gặp bạn vào ngày maiSee you tomorrow
Tên của bạn là gì?What is your name?
tôi làI am
Rất vui được gặp bạnNice to meet you
Cảm ơn bạnThank you
Không có gìYou're welcome
Xin vui lòngPlease
Lấy làm tiếcSorry
Chào mừngWelcome
Bạn khỏe không?How are you?
Mấy giờ rồi?What time is it?
Bao nhiêu?How much?
Đó là gì?What is that?
Tôi không hiểuI don't understand

Create, learn and share vocabulary lists like these by signing up for Wordeys.

Sign up