O8jqtzlfv7y0sfvbsqog
Linh

Anh 101

Vietnamese English
| Updated 12 days ago
chào bạn
Hello
Tạm biệt
Goodbye
Hẹn gặp lại
See you later
Chào buổi sáng
Good morning
Chào buổi trưa
Good afternoon
Chúc ngủ ngon
Good night
Hẹn gặp bạn vào ngày mai
See you tomorrow
Tên của bạn là gì?
What is your name?
tôi là
I am
Rất vui được gặp bạn
Nice to meet you
Cảm ơn bạn
Thank you
Không có gì
You're welcome
Xin vui lòng
Please
Lấy làm tiếc
Sorry
Chào mừng
Welcome
Bạn khỏe không?
How are you?
Mấy giờ rồi?
What time is it?
Bao nhiêu?
How much?
Đó là gì?
What is that?
Tôi không hiểu
I don't understand

Create, learn and share vocabulary lists like these by signing up for Wordeys.

Sign up